Search

Pravne osebe

Pravne osebe

Specializirani smo za: 

 - svetovanje vodstvu na področju zavarovanj, 
 - pregled obstoječih zavarovalnih polic in zavarovanih nevarnosti stranke ter optimizacijo le teh,
 - oceno in analizo možnih nevarnosti glede na lokacijo objekta in varnostnih ukrepov, 
 - pridobitev novih ponudb različnih zavarovalnic, 
 - izdelavo primerjalnih tabel in izpostavitev morebitnih pomanjkljivosti posameznih ponudb, 
 - pomoč pri uveljavljanju odškodnin, 
 - obveščanje strank o vseh spremembah in novostih na področju zavarovanj. 

Na osnovi takšnega postopka je odločitev za izbiro zavarovalnice lažja, prav tako pa dosežena tudi optimizacija stroškov, ki jih ima podjetje z zavarovanji. Dosedanje izkušnje takšnega načina pristopa prinašajo tudi do 40 % prihranka pri višini zavarovalne premije. Prihranek je odvisen od različnih parametrov (višina kritja, zavarovane nevarnosti, varnostni ukrepi, zavarovalnice…). Naše vodilo so visoka etična merila, razvijanje dolgoročnega odnosa s stranko in kvalitetno svetovanje, ki na prvo mesto postavlja potrebe stranke

Za svetovanje se lahko naročite po e-mailu samo.ravnikar@ateam.si
Zavarovanje premoženja
- požarna in paketna zavarovanja
- zavarovanje strojeloma
- zavarovanja računalnikov
- gradbena zavarovanja
- montažna zavarovanja
- zavarovanje opreme v leasingu

Zavarovanje odgovornosti
- splošna civilna odgovornost
- vse vrste poklicnih odgovornosti
- proizvajalčeva odgovornost

Transportna zavarovanja
 - prevozniška odgovornost (prevoznik zavaruje tovor,  ki ga je prevzel od naročnika)
 - kargo zavarovanje (lastnik tovora zavaruje svoj tovor, ki ga pošilja oziroma ga preda prevozniku)
Zavarovanje izgube dohodka
- zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara
- zavarovanje obratovalnega zastoja v storitveni dejavnosti
- zavarovanje prireditev
Zavarovanje vodstvenega kadra in ostalih zaposlenih
- dopolnilna zdravstvena zavarovanja
- kolektivna zdravstvena zavarovanja za specialiste
- kolektivna nezgodna zavarovanja
- zavarovanja kritilnih bolezni
Zavarovanje pravne zaščite
Zavarovanjem pravne zaščite krije  vse stroške, ki doleti podjetje, ko se znajdete v različnih izvensodnih ali sodnih postopkih.