Search

Pravno svetovanje

Na področju pravnega svetovanja ponujamo naslednje rešitve: 

1. delovno pravo: 
 • sklepanje pogodb o zaposlitvi 
 • odpoved pogodbe o zaposlitvi 
 • izdajanje opozoril delavcem 
 • pravna varnost delavca pred delodajalcem 
 • posredovanje v sporu med delavcem in delodajalcem 
 • priprava pravilnikov podajanje razlag, mnenj o posameznih pravicah oz. obveznostih v zvezi z delovnim razmerjem 
 • druge informacije v zvezi z delovnim pravom 
 2. pogodbeno pravo: 
 •  priprava in pregled pogodb 
 3. odškodninsko pravo: 
 •  vlaganje zahtevkov na zavarovalnicah v zvezi z utrpelo škodo 
 4. gospodarsko pravo: 
 • sestavljanje pogodb gospodarskega prava 
 • pomoč pri ustanavljanju in preoblikovanju vseh zakonsko predvidenih oblik gospodarskih družb 
 • priprava notranjih aktov organov gospodarskih družb 
 • pomoč pri sestavi predlogov za uvedbo stečajnega postopka ali postopka prisilne poravnave ter za začetek postopka likvidacije in pri priglasitvah upniških terjatev 
 • izdelava pisnih pravnih mnenj in stališč. 

Če imate glede posameznega področja kakršnokoli vprašanje, izpolnite prosim  kontaktni obrazec.  Potrudili se bomo, da vam odgovorimo v najkrajšem možnem času.