Search

Fizične osebe

Naša naloga je, da posameznikom in družinam svetujemo o tem, kako pomembno je imeti znanja in informacije o ravnanju z denarjem, urejene osebne finance in narejen osebni finančni načrt ter kako pomembne so zaščite na področju lastne socialne varnosti in varnosti družine ter kako se najbolj optimalno zaščititi za primer izgube delovne sposobnosti. Skupaj z vami bomo tako poskrbeli za temeljne osebne zaščite, zaščite družine in zaščite vašega premoženja.

Ker pa se zavedamo, da ima mnogo od vas že sklenjeno kakšno zavarovanje oz. varčevanje, ne ve pa točno kaj ima oz. kaj lahko med samim zavarovanjem ali pa po izteku nekega varčevanja pričakuje, vam ponujamo brezplačno analizo obstoječega stanja in morebitno optimizacijo.  

Po pogovoru z vami bomo torej najprej ugotovili vaše potrebe in želje, nato pa izdelali brezplačni finančni načrt, ki bo vam pisan na kožo oz. naredili brezplačni pregled obstoječega stanja in morebitno optimizacijo stroškov. Zavedati se namreč morate, da je produktov na trgu ogromno in niso čisto vsi primerni za vsakogar.

Pri osebnih zavarovanjih ponujamo široko paleto zavarovanj, ki si jih lahko ogledate spodaj. Za svetovanje se lahko naročite na email samo.ravnikar@ateam.si
ZDRAVSTVENA ZAVAROVANJA
V to skupino spadajo dopolnilna zdravstvena zavarovanja, zavarovanja kritičnih bolezni in zavarovanja specialistov za preskok čakalnih vrst.
NEZGODNA ZAVAROVANJA
S tem zavarovanjem si zagotovite finančno varnost v primeru hude poškodbe z izplačilom primerne odškodnine in nezgodne mesečne rente.
ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA
S sklenitvijo tega zavarovanja poskrbimo za socialno in finančno varnost naših bližnjih v primeru, ko se zgodi najhujše. Še posebej je to pomembno kadar so od našega prihodka odvisni otroci ali pa če ne želimo našim bližnjim v primeru naše smrti zapustiti dolgov.
ZAVAROVANJA VOZIL
Kot neodvisni zavarovani zastopnik pravilno analiziram vsako polico in za stranko vedno najdem najoptimalnejšo rešitev za njegovo vozilo tako v kritjih, kot v ceni. Prav tako vsako stranko opozorim na razlike med posameznimi zavarovalnicami.
ZAVAROVANJE DOMA
Pri zavarovanja doma ali kmetije naredim analizo obstoječe zavarovalne police in tabelarično primerjavo z ostalimi zavarovalnicami. Tako vsak zase za svojo nepremičnino in opremo najbolje vidi kaj ima zavarovano in koliko za to plačuje ter kaj lahko z optimizacijo naredi. Pogosto se namreč zgodi, da se zavarovanje zooptimizira v smeri boljših kritij in za nižjo ceno.
POKOJNINSKA ZAVAROVANJA
Glede na to, da vsi ves čas govorijo, da pokojnin ne bo ali pa bodo izredno nizke, je naša naloga, da za svojo pokojnino poskrbimo sami. Z normalno visoko pokojnino si lahko zagotovimo brezskrbno in dostojno jesen življenja. 
TURISTIČNA ZAVAROVANJA
Marsikdo ne ve, da evropska kartica zdravstvenega zavarovanja v tujini, ko smo na dopustu, študiju ali službeni poti, ne krije stroškov reševanj in prevozov z rešilcem. Prav tako ne krije stroškov privatnih zdravnikov, ampak zgolj javno zdravstveno mrežo. Prav zaradi vsega navedenega je izjemno pomembno, da si pred odhodom v tujino uredimo privatno turistično zavarovanje, ki poleg zdravstvenih storitev lahko zajema še mnogo drugih stvari. 
ZAVAROVANJE PRAVNE ZAŠČITE
Z zavarovanjem pravne zaščite poskrbimo za svojo pravno varnost.
Krije vse stroške, ki vas doletijo, v kolikor se znajdete v različnih izvensodnih ali sodnih postopkih.